สาขา ปัตตานี: 073-337029, 086-4909655
สาขา หาดใหญ่: 074-438432, 086-4913011
อีเมล: sodchuen-travel@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

หลังการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณจะสามารถติดตามสถานะการชำระค่าบริการ การยืนยัน และคุณสามารถให้คะแนนเรทติ้งโปรแกรมทัวร์ได้เช่นกัน
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์มือถือ*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีผู้ใช้งานเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัท สดชื่น จำกัด

มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว?

เข้าสู่ระบบ
สาขา ปัตตานี: 073-337029, 086-4909655
สาขา หาดใหญ่: 074-438432, 086-4913011
อีเมล: sodchuen-travel@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

หลังการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณจะสามารถติดตามสถานะการชำระค่าบริการ การยืนยัน และคุณสามารถให้คะแนนเรทติ้งโปรแกรมทัวร์ได้เช่นกัน
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์มือถือ*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีผู้ใช้งานเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัท สดชื่น จำกัด

มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว?

เข้าสู่ระบบ

ทัวร์คาเมร่อนไฮแลนด์

0
ราคา
เริ่มต้น2,790
ราคา
เริ่มต้น2,790
ชื่อ - นามสกุล*
ที่อยู่อีเมล*
ข้อมูลติดต่อกลับของคุณ*
โปรแกรมทัวร์ที่ชอบ

Adding item to wishlist requires an account

308
 ใบอนุญาต : 41/00442  บริษัท สดชื่น จำกัด

แท็ก

#บริษัทสดชื่นจำกัดปัตตานี ญี่ปุ่น ตุรกี ทัวร์ ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ 5 วัน 3 คืน ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ปีนัง ทัวร์พม่า ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์หาดใหญ่ ทัวร์อิโปห์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เก็นติ้งฯ ทัวร์เบตง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์โตเกียว ทัวร์โฮจิมินห์ บริษัททัวร์ในหาดใหญ่ ยุโรป สดชื่น หาดใหญ่ เกาหลี เที่ยววัด เวียดนาม แพคเกจทัวร์ โตเกียว โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมทัวร์ดิสนีย์แลนด์ โปรแกรมทัวร์ปีนัง โปรแกรมทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์พักหรู โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์หาดใหญ่ โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง โปรแกรมทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์โตเกียว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน โฮจิมินห์
2 วัน 1 คืน
ระยะเวลา : ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้เลยค่ะ
หาดใหญ่
ประเทศมาเลเซีย
พาหนะ : รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
ที่นั่งทั้งหมด : 10
ลิ้งค์แบบย่อ: https://sodchuen-travel.com/9VO
ลิ้งค์แบบย่อไฟล์ PDF: https://sodchuen-travel.com/ICJ
ดาวน์โหลด
แพ็คเกจ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2วัน 1คืน

ลูกค้าสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้เลยค่ะ

สถานที่ ไป-กลับ ออกเดินทาง

หาดใหญ่

เวลานัดหมาย

คณะพร้อมกันเวลา 04.00 น.

สิ่งที่รวมจากแพจเกจ

 • ค่ารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง พร้อมไกด์ไดรเวอร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าที่พัก Heritage Hotel พักห้องละ 2ท่าน จำนวน 1คืน
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม วันละ1 ขวด

สิ่งที่ไม่รวมจากแพจเกจ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (หากท่านต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือ มากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ค่าอากรแสตมป์ (หากทำหนังสือสัญญา)
 • อาหาร/เครื่องดื่มและบริการ ที่ท่านเรียกเอง
 • ค่าเข้าชม เช่น บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 15 RM/ท่าน ตลอดทั้งทริป

ของสัมมาคุณ

 • น้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง
*** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***
มีลูกค้า 1 คน ที่สนใจโปรแกรมทัวร์นี้