สาขา ปัตตานี: 073-337029, 086-4909655
สาขา หาดใหญ่: 074-438432, 086-4913011
อีเมล: sodchuen-travel@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

หลังการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณจะสามารถติดตามสถานะการชำระค่าบริการ การยืนยัน และคุณสามารถให้คะแนนเรทติ้งโปรแกรมทัวร์ได้เช่นกัน
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์มือถือ*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีผู้ใช้งานเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัท สดชื่น จำกัด

มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว?

เข้าสู่ระบบ
สาขา ปัตตานี: 073-337029, 086-4909655
สาขา หาดใหญ่: 074-438432, 086-4913011
อีเมล: sodchuen-travel@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

หลังการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณจะสามารถติดตามสถานะการชำระค่าบริการ การยืนยัน และคุณสามารถให้คะแนนเรทติ้งโปรแกรมทัวร์ได้เช่นกัน
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
โทรศัพท์มือถือ*
ประเทศ*
* การสร้างบัญชีผู้ใช้งานเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานตามเงื่อนไขของบริษัท สดชื่น จำกัด

มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว?

เข้าสู่ระบบ
ลิ้งค์แบบย่อ : https://sodchuen-travel.com/Oh0

เกริ่นนำประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Association of South East Asian Nations : ASEAN
เริ่มต้นมาจากประเทศไทย โด่ยมีความร่วมมือกันของประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการร่วมมือกันจัดตั้งนี้เป็นการร่วมกันจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของสมาคมอาสาเพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 แต่แล้วดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี โครงการก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะความวุ่นวายทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย และต่อมาจนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศจึงได้มีการร่วมมือแสวงหาหนทางความร่วมมือดำเนินโครงการอีกครั้ง โดยทั้งนี้มีผลประโยชน์อันดีต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การค้าขาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซียน

ที่มาของประชาคมอาเซียนการเกิดขึ้นของสมาคม

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจากการรวมตัวของ 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไนดารุส-ซาลาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น หรือที่เรารู้จักกันว่า “อาเซียน”

รากฐานมาจากปฏิญญากรุงเทพ

โดยมีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย ซึ่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือกำเนิดขึ้นโดย “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) หรือ “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเอง ภายหลังจึงได้มีอีก 5 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มเติม จึงทำให้ “อาเซียน” มีสมาชิกทั้งหมดเป็น 10 ประเทศเหมือนในปัจจุบัน

ความเป็นอาเซียนตราสัญลักษณ์อาเซียน

“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน” ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน
• รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว
• วงกลม หมายถึง เอกภาพของอาเซียน
• ตัวอักษร “ASEAN” สีน้ำเงินใต้ภาพรวงข้าว หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
♠ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
♣ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
♦ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
♥ สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

บริษัท สดชื่น จำกัด มี 2 สาขา หาดใหญ่ และปัตตานี บริการด้านการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ และจองตั๋วเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชีย ไทยสมาย นกแอร์ และไทยไลออนแอร์ และมีบริการเหมารถตู้ VIP ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทางข้ามจังหวัดมีทั้งสาขาปัตตานี และหาดใหญ่

 ใบอนุญาต : 41/00442  บริษัท สดชื่น จำกัด

แท็ก

Sun Moon Lake ข้อแนะนำ ควรรู้ ญี่ปุ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เจจู ทัวร์เชจู ทัวร์โอซากะ ทัวร์ไต้หวัน ท่องเที่ยว น่ารู้ บริษัททัวร์หาดใหญ่ บริษัททัวร์ในหาดใหญ่ มาเลเซีย สดชื่น สดชื่นทัวร์ สาระ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เกาหลี เจจู เชจู เที่ยวโอซาก้า เมดัน เมืองหลวง เรื่องน่ารู้ แนะนำที่เที่ยว โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง โปรแกรมทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์โอซากะ โปรแกรมทัวร์โอซาก้า โปรแกรมทัวร์ไตหวัน โปรแกรมมทัวร์เชจู โปรแกรมฮ่องกง โปรแกรมไต้หวัน โอซากะ โอซาก้า ไตหวัน